Blogini

OAJ:n strategia

Strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. OAJ:n strategia on sekava yksisivuinen dokumentti.

Ensiksi siinä mainitaan missio, että OAJ on vahva edun rakentaja ja valvoja. Mitenköhän vahva pitäisi määritellä? Mikä on riittävän vahva? Missiossa on kyse toiminta-ajatuksesta.

Visiona on olla osaamisen ja sivistyksen merkittävin vaikuttaja yhteiskunnassa. Tässä herää kysymys, että onko OAJ koulutus- ja kasvatusalan työntekijöiden edunvalvontajärjestö vai vaikuttaja yhteiskunnassa? Mikäli on tarkoitus olla merkittävin vaikuttaja yhteiskunnassa, niin kuka määrittelee, millä tavoin ja mihin asioihin OAJ haluaa vaikuttaa?

Seuraavaksi strategiassa käsitellään arvoja. Arvoja ovat yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja edelläkävijyys. Miten yhteisöllisyys näkyy OAJ:n toiminnassa? Tehdäänkö asioita yhdessä ja kuunnellaanko jäseniä päätöksiä tehdessä? Oikeudenmukaisuutta ei ole, että osa opettajista ei saa kesältä palkkaa. Opetusvelvollisuudet myös vaihtelevat peruskoulun opettajilla aineesta riippuen. Oikeudenmukaistako? OAJ haluaa myös rakentaa tulevaisuutta ennakkoluulottomalla ja aloitteellisella otteella. Tästä kohdasta on vaikea sanoa, mitä tämä oikein tarkoittaa. Jos kuitenkin kaikki vanhat perusongelmat, kuten esimerkiksi palkattomat kesät, opetusvelvollisuuksiin liittyvä epäoikeudenmukaisuus ja rakennusten sisäilmasta sairastumiset ovat edelleen täyttä totta, niin tulevaisuuden rakentaminen on vanhojen ongelmien lakaisemista piiloon.

Kaikki mitä tähän mennessä olen kirjoittanut, eivät oikeastaan käsittele strategiaa, etenkään kun mitään tavoitetiloja ja suunnitelmia niihin pääsemiseksi ei ole tuotu esiin.

Seuraavaksi OAJ:n strategiassa käsitellään strategisia painopistealueita. Mitään tavoitetiloja ei tässä kohtaa käsitellä. Oikeastaan voisi sanoa, että OAJ:n strategiassa ei ole edes kyse strategiasta.

Ensimmäinen painopistealue:

Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen ja valvonta näkyy kaikessa.

On mielestäni erikoista, että yhteiskunnallisen tulevaisuustyön pitää näkyä kaikessa. Kuka määrittelee, millainen tulevaisuus halutaan? Pohditaanko tulevaisuutta yhdessä kaikkien jäsenten kanssa? Millaisia koulujen ja päiväkotien tulisi olla tulevaisuudessa? Edun rakentamisen ja valvonnan pitäisi näkyä kaikessa. Ymmärrän tämän kohdan niin, että OAJ keskittyy edunvalvontaan. Muuten tämä kohta menettää merkityksensä. Mitään tavoitetilaa ei tässäkään aseteta.

Toinen painopistealue:

Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta osaamisen ja sivistyksen kehittäjänä.

Millaiseen yhteisöllisyyteen OAJ oikein pyrkii? Tekevätkö kaikki yhdessä päätöksiä ja kuunnellaanko rivijäseniä? Yhteisöllisyys voi tarkoittaa myös sitä, että heikoimmassa asemassa olevia opettajia tuetaan ja autetaan. Miltä yhteisöllisyys tuntuu heistä, jotka eivät saa kesältä palkkaa tai joiden terveys horjuu liiallisen työkuorman ja sisäilmaoireiden takia? Yhteistä asiantuntijuutta osaamisessa ja sivistyksen kehittämisessä tuetaan parhaiten niin, että todetaan opettajien olevan niitä todellisia asiantuntijoita. Kasvatustieteilijät tai OAJ:n asiantuntijat tuovat oman näkökulmansa, mutta opettajat itse tuntevat parhaiten koulujen ja päiväkotien arjen.

Kolmas painopistealue:

Teemme jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä houkuttelevampaa.

Jäsenyydestä on helppo tehdä houkuttelevampaa, jos oikeasti vahva edunvalvonta toteutuu. Jos ammattiliitto ajaa voimallisesti jäsentensä etua, voi olla varma, että saa jäsenmaksuilleen vastinetta. Järjestötoiminta on nähdäkseni pienen piirin toimintaa ammattijärjestön paikallisosastojen piikkiin. Jotkut kokevat tämänkin tärkeänä ja sekin voi tuoda kaivattua yhteisöllisyyttä. Varsinaiseen edunvalvontaan järjestötoiminta ei kuulu kuitenkaan. Käytännössä jäsenmaksuja kierrätetään OAJ:n kautta paikallisjärjestöille, jotka sitten järjestävät monenmoista toimintaa. Toki paikallisjärjestöjen luottamusmiehet tekevät siinä lomassa hyvin tärkeää työtä jäsentensä edunvalvonnassa.

OAJ:n strategiadokumentti ei ole mikään strategia, koska mitään tavoitetiloja ei esitetä. Kun ei ole tavoitetiloja, niin eihän siihen voida liittää suunnitelmia niiden saavuttamiseksi. OAJ:n toimintasuunnitelmassa vuosille 2019-2020 esitetään lukuisia käsittelemääni strategiaan liittyviä tavoitetiloja. Toimintasuunnitelmassa on 16 kohtaa tavoitetiloineen. Toimenpiteitä näiden tavoitetilojen saavuttamiseksi ei esitetä kuitenkaan. Ei se varmaan olisi mahdollistakaan, sillä 16 kohtaa on mielestäni varsin suuri määrä. Kun kohtia on näin monta, niin se on nähdäkseni osoitus fokuksen hajoamisesta. OAJ yrittää tehdä vähän kaikkea samaan aikaan, eikä sitten lopulta oikein mitään kunnolla.

OAJ:n strategiadokumenttiin on linkki alla.

https://www.oaj.fi/contentassets/28cd0d85041f4b3baa2dcc871ebf430f/oaj_strategia.pdf

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset